Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine.

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 16 godina života