A1 KATEGORIJA

A1 kategorija vam omogućava da možete voziti motocikle čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snaga motora do 11kw.

A1 KATEGORIJA VOZILA ZA OBUKU

Propisano je da se obuka mora vršiti na motociklu koji pripada vozilima A1, sa motorom radne zapremine od najmanje 120 cm3, najveće konstruktivne brzine od 90km/h.

Obuka za A1 kategoriju se sastoji iz dva dela, teorijski i praktični deo. U zavisnosti dal već posedujete neku od kategorija zavisi broj časova teorijske i praktične obuke. Poligonski časovi vožnje moraju biti pod nadzorom instruktora vožnje a časovi van poligona mogu ali ne moraju biti pod nadzorom instruktora vožnje.

U toku jednog dana kandidat može voziti maksimalno dva časa praktične obuke. Obuka se vrši na motociklu koji je u vlasništvu auto skole.

Obuka na sopstvenom motoru po novom pravilniku o polaganju vozačkog ispita nije dozvoljena.

A1 KATEGORIJA USLOVI ZA UPIS

  1. obuka se moze vrsiti sa 15 godina
  2. polaganje ispita sa 16 godina
  3. licna karta je obavezna
  4. lekarsko uverenje za A1 kategoriju je obavezno pre otpočinjanja praktične obuke
  5. ukoliko ne posedujete vozačku dozvolu B kategorije mora imati položen ispit iz prve pomoći

POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA ZA A1 KATEGORIJU

Nakon položenog teorijskog ispita A1 kategorije i završene praktične obuke kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog ispita.

Praktičan ispit A1 kategorije se sastoji iz dva dela vožnja na uređenom parkingu – poligonu i vožnja u saobraćaju. Vožnja na poligonu se sastoji od vežbi: održavanja pravca kretanja, slalom vožnje između čunjeva, ubrzavanje i kočenje i vožnja u obliku broja 8 između postavljenih čunjeva.

Nakon toga sledi vožnja u saobraćaju.

Kada položite vozački ispit i dobijete vozačku dozvolu A1 kategorije stičete pravo upravljanja i vozilima AM kategorije.

U nasoj auto skoli obuka A1 kategorije se vrši na motociklu KYMCHO AGILITY 125, prikazan je na slici iznad.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu oko polaganja A1 kategorije budite slobodni da nas kontaktirate.

A kategorija

A KATEGORIJA

Saznaj više
B kategorija

B KATEGORIJA

Saznaj više
C kategorija

C KATEGORIJA

Saznaj više
D kategorija

D KATEGORIJA

Saznaj više
F kategorija

F KATEGORIJA

Saznaj više