F KATEGORIJA

F kategorija, polaganje za traktor i radne mašine.

F kategorija je za upravljanje traktorima sa ili bez priključnih vozila i radne mašine
Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 16 godina života. Cena obuke i ispita zavisi od toga koju kategoriju već posedujete, a ukoliko nemate položeno ni za jednu kategoriju onda plaćate punu cenu obuke. Ispit iz položene prve pomoći nije potreban.
F kategorija je automatski priznata samo onim vozačima koji su za B kategoriju položili pre stupanja na snagu novog zakona, s tim da ako imate položeno za B kategoriju, dovoljno je da saslušate sedam teorijskih i prođete kroz isto toliko praktičnih časova da biste imali uslov za polaganje za kategoriju F.

A kategorija

A KATEGORIJA

Saznaj više
B kategorija

B KATEGORIJA

Saznaj više
C kategorija

C KATEGORIJA

Saznaj više
D kategorija

D KATEGORIJA

Saznaj više
F kategorija

F KATEGORIJA

Saznaj više