TEORIJSKA OBUKA

Oformili smo učionicu i nabavili nastavna sredstva i učila namenjena savremenom načinu teorijske obuke kandidata za polaganje vozačkog ispita. Kupili smo nove kompjutere i video projektor kojim uz kvalitetnu prezentaciju teorijsku obuku činimo lakšom i pristupačnijom. Nastavu drži licencirani, iskusni i kvalifikovani predavač koji svojim zalaganjem kandidatima pruža kvalitet.

PRAKTIČNA OBUKA

Osavremenili smo vozni park i nabavili vozila za najveći broj kategorija po novom planu i programu. Možemo se pohvaliti da u regionu Južne Srbije pružamo obuku za najveći broj kategorija. Svi naši instruktori licencirani su i prošli su dodatnu edukaciju kojom mogu pružiti kvalitetnu praktičnu obuku. Stvorili smo sve uslove da nam rad predstavlja zadovoljstvo, a našim kandidatima mogućnost kvalitetne obuke koja će ih prati celog života. Svratite da se upoznamo i uspostavimo kvalitetnu saradnju.

PREDAVAČ

Promenom pravila poslovanja auto škola uvedena je obavezna teoretska nastava za kandidate po planu i programu rada škole koju izvodi licencni predavač tj lice koje poseduje dovoljno stručnog znanja neophodnog polaznicima kursa obuke vozača. Naša auto škola poseduje dva licencirana predavača od strane Agencije za bezbednost saobraćaja kao i dva ispitivača. Naš predavač nesebično prenosi znanje polaznicima kursa vozačkog ispita a od njih se očekuje puna ozbiljnost u saradnji i učenju. Savladano gradivo možete proveravati putem testiranja u okviru ovog sajta. Pridržavajte se naših uputstava pri učenju i Vaš izlazak na polaganje teoretskog dela vozačkog ispita predstavljaće Vam igru i zadovoljstvo.

INSTRUKTORI

Najbitniji stub održanja i rasta jednog preduzeća jesu ljudi, toga smo svesni, želimo i trudimo se da imamo najbolji kadar. Zadržali smo naše instruktore i omogućili im dodatnu edukaciju i osvajanje licenci koje su od sada obavezni i sastavni deo poslovanja jedne auto škole. Posedujemo sedam licenciranih instruktora od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, koji su položili sve potrebne testove i stručne ispite kojim se potvrđuje njihov kvalitet i spremnost za rad sa kandidatima. Svi su sa dugogodišnjim iskustvom i njihov kvalitet rada prate pozitivni utisci i lepe reči. Pravo zadovoljstvo i čast predstavljaju povratne informacije sa terena, da naši obučeni kandidati posle određenog vremena o instruktorima govore sa poštovanjem i zadovoljstvom, jer su im upravo oni pružili u periodu obuke kvalitetan sadržaj i formirali svesti o značaju saobraćaja, saobraćajne kulture i uputili u aktivno učešće u istom. Trudićemo se i dalje da održimo kvalitet i tako sačuvamo lepu reč koja prati naše poslovanje.

Auto škola SMER d.o.o. jedna je od prvih auto škola u Srbiji koja je ispunila uslove i dobila licencu za nastavak rada po novim pravilima koje su definisali poslodavci.
Potrudili smo se da ispunimo sve uslove za nastavak rada ali i da unapredimo način dosadašnje obuke u korist naših kandidata.