BE KATEGORIJA

 
Želite da vučete prikolicu automobilom?
U tom slučaju vam je potrebna BE kategorija.

BE kategorija se odnosi na prikolice čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg do 3500 kg
Prikolice do 750 kg možete vući sa B kategorijom.
Potrebno je da vozač poseduje B kategoriju ( ne probnu vozačku), i da ima 21 godinu, u tom slučaju ispunjavate uslove za obuku i upis u auto skolu.

Uslov za upis BE kategorije je da imate pravu vozačku dozvolu B kategorije a ne probnu.
Polaganje za BE kategoriju se sastoji od 7 casova vožnje, i polaganja praktičnog ispita.
Nema teorijske nastave ni polaganja teorijskog ispita, sve može biti gotovo jako brzo za 10-15 dana.

USLOVI ZA UPIS BE KATEGORIJE?

važeća lična karta
vozačka dozvola B kategorije
lekarsko uverenje za BE kategoriju

A kategorija

A KATEGORIJA

Saznaj više
B kategorija

B KATEGORIJA

Saznaj više
C kategorija

C KATEGORIJA

Saznaj više
D kategorija

D KATEGORIJA

Saznaj više
F kategorija

F KATEGORIJA

Saznaj više