CE KATEGORIJA

CE kategorija, polaganje za kamion sa prikolicom.

OBUKA VOZAČA ZA CE KATEGORIJU

Kandidat mora da ima 21 godinu i novu vozačku dozvolu C kategorije,

Teorijske obuke nema, a teorijski ispit se ne polaže.

Pravilnikom je predviđena obuka u trajanju od 7 časova i polaganje praktičnog ispita.

A kategorija

A KATEGORIJA

Saznaj više
B kategorija

B KATEGORIJA

Saznaj više
C kategorija

C KATEGORIJA

Saznaj više
D kategorija

D KATEGORIJA

Saznaj više
F kategorija

F KATEGORIJA

Saznaj više