B KATEGORIJA

B kategorija, polaganje za motorna vozila.

B kategorija smatraju se motorna vozila cija masa nije veća od 3500 kg, i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište vozača.


USLOVI ZA UPIS B KATEGORIJE


•da je kandidat navršio 16 godina za početak obuke.
•da poseduje važeću ličnu kartu,
•da poseduje važeće lekarsko uverenje za vozača B kategorije.
Za prijavu praktičnog ispita neophodno je da kandidat ima zavrsenu obuku i položen ispit iz prve pomoći.
Polaganje vozačkog ispita i dobijanje vozacke dozvole je moguće tek sa napunjenih 17 godina.

OBUKA VOZAČA B KATEGORIJA


Obuka B kategorije se sastoji od 40 casova teorijske i 40 casova praktične obuke.
Teorijska obuka B kategorije je obavezna i kandidat mora biti prisutan na svim časovima teorijske nastave. Kandidat dnevno može imati najviše tri časa teorije. Nastava i polaganje teorijskog ispita za B kategoriju se obavlja u prostorijama auto skole.
Kandidat dnevno može imati maksimalno dva časa praktične obuke B kategorije.
Najkraci rok za koji se moze zavrsiti obuka B kategorije je 2 meseca.

Dobar vozni park i ispravna vozila su jako bitna za kvalitetnu obuku vozača.
Među vodećim smo auto školama po kvalitetu obuke, stručnosti instruktora i zadovoljstvu kandidata. Imate mogucnost da izaberete vozilo na kom ćete se obučavati. 


PRAKTIČAN ISPIT B KATEGORIJE


Praktičan ispit B kategorije se sastoji iz poligonskih vežbi (na uređenom parkingu) i vožnjom u saobraćaju. Kandidat slučajnim izborom bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon toga sledi ocenjivanje njegovih vozačkih sposobnosti. Ispitnu komisiju čine dva ispitivača, jedan je ispitivač MUP-a a drugi je ispitivač iz auto skole. 

A kategorija

A KATEGORIJA

Saznaj više
B kategorija

B KATEGORIJA

Saznaj više
C kategorija

C KATEGORIJA

Saznaj više
D kategorija

D KATEGORIJA

Saznaj više
F kategorija

F KATEGORIJA

Saznaj više