Kategorije

Promenom pravila u poslovanju auto škola mnoge škole su završile sa radom, neke smanjile kapacitet, a pojedine ponudu kategorija.

Mi u Auto školi Smer doo potrudili smo se da nastavimo sa kvalitetnim radom i tržištu ponudimo najkvalitetniju obuku.

Osvojili smo veliki broj kategorija i sa ponosom možemo reći da smo jedna od škola koja može pružiti najpotpuniju obuku na tertoriji Južne Srbije.

vlada

Možemo Vam ponuditi obuku sledećih kategorija:

AM – Mopedi, laki tricikli ili laki četvorocikli,

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća 125 cm3 i snaga motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,1 kW/kg i teški tricikl čija snaga motora ne prelazi 15 kW

A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg

A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW,

B – Motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača,

C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,

CE – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg,

D – Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta,

F – Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine,