D KATEGORIJA

D Kategorija, polaganje za autobus

Autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača.

 
  • Sa navršene 23 godine, kandidat stiče pravo na osposobljavanje za D kategoriju – autobus, dok sa navršene 24 godine, kandidat stiče pravo da izađe na praktični deo ispita.
  • Obuka za D kategoriju može da počne samo ukoliko kandidat poseduje C kategoriju najmanje 2 godine.
  • Obuka za D kategoriju – autobus, se sastoji od 7 časova teorijske nastave i 10 časova praktične obuke. 

 

A kategorija

A KATEGORIJA

Saznaj više
B kategorija

B KATEGORIJA

Saznaj više
C kategorija

C KATEGORIJA

Saznaj više
D kategorija

D KATEGORIJA

Saznaj više
F kategorija

F KATEGORIJA

Saznaj više