AM KATEGORIJA

 

AM kategorija, polaganje za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle.

Polaže se teoretski deo ispita. Za izdavanje vozačke dozvole AM kategorije potrebno je lekarsko uverenje.

Pravilnikom je predviđeno da sa 16 godina možete odmah polagati za A1 kategoriju tako da polaganje za AM postaje totalno ne isplatljivo.

Prilikom dobijanja dozvole A1 automatski dobijate i AM tako da se većina kandidata opredeljuje da odmoh upišu obuku A1 kategorije.

A kategorija

A KATEGORIJA

Saznaj više
B kategorija

B KATEGORIJA

Saznaj više
C kategorija

C KATEGORIJA

Saznaj više
D kategorija

D KATEGORIJA

Saznaj više
F kategorija

F KATEGORIJA

Saznaj više