Motocikli sa snagom motora manjom od 35 kW i odnosom snaga- masa manjim od 0,2 kW/kg

Vozač motocikla u kategoriji A2 može upravljati vozilom kategorije A1

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 18 godina života