Mopedi – vozila na dva točka koja ne prelaze 45 km/h i čija je radna zapremina motora ispod 50 cm3, odnosno čiji motor ima snagu manju od 4 kW.

Laki tricikl– vozila sa tri točka čija brzina ne prelazi 45 km/h i čija je radna zapremina motora ispod 50 cm3 odnosno čiji motor ima sagu manju od 4 kW.

Laki četvorocikl– vozilo sa četiri točka čija masa ne prelazi 350 kg, čija brzina ne prelazi 45 km/h i čija je radna zapremina motora ispod 50 cm3 odnosno čiji motor ima snagu manju od 4 kW.

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 16 godina života