Motorna vozila (osim vozila u kategorijama A, A1, A2, AM, F i M ) sa najvećom dozvoljenom masom manjom do 3500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište vozača.

Vozač vozila B kategorije može da upravlja i lakim triciklima, lakim četvorociklima i teškim triciklima (snage motora manje od 15 kW), a teškim triciklima i četvorociklima (snage motora preko 15 kW) kada napuni 21 godinu života.

Vozač kategorije vozila B može da upravlja vozilom i kada mu je dodato priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg.

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole B kategorije je navršenih 17 godina života.