Skup vozila čije je vučno vozilo B kategorije, ako je najveća dozvoljena masa priključnog vozila veća od 750 kg a manja od 3500 kg.

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršenih 18 godina života.

Mogu je dobiti samo oni vozači koji imaju dozvolu za B kategoriju.