Motorna vozila (osim kategorija A, A1, A2, AM, B, F,M, D i D1) čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg
Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršena 21 godina života.

Mogu je dobiti samo oni vozači koji imaju dozvolu za B kategoriju.