Skup vozila čije je vučno vozilo u kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg.

Vozač vozila u kategoriji CE može da upravlja i supom vozila kategorije BE.

Vozač kategorije vozila CE može da upravlja skupom vozila kategorije C1E.

Vozač kategorije CE ako poseduje i dozvolu D kategorije može da upravja skupom vozila u kategoriji DE.

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole je navršena 21 godina života.

Mogu je dobiti samo oni vozači koji imaju dozvolu za C kategoriju.