Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta.

Starosni uslov za dobijanje vozačke dozvole su navršene 24 godine života.

Mogu je dobiti samo oni vozači koji imaju dozvolu za C kategoriju najmanje 2 godine.